İnsan Kaynakları

 

Skynet’te Çalışmak Ayrıcalıktır.

Skynet İletişim Hizmetleri, çalışanlarını sahip olduğu en büyük değer olarak görmektedir. Çalışanlara yapılacak yatırım, Skynet’in kaliteli çözümler sunmasında, başarısında ve bu başarının uzun dönemli kılınmasında en önemli etkendir. İnsan Kaynakları stratejisini bu temel düşünce üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede oluşturulan modelin temel noktaları şunlardır:

Çalışanların yaptıkları her işte Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti’ni ve bunun temel unsuru olan yüksek kaliteyi

sağlamalarını kolaylaştıracak ortamın ve kaynakların kendilerine sunulması

Çalışanların kişisel ve teknik yetkinliklerini geliştirmelerini sağlayacak eğitimlerin sağlanması

Çalışanların motivasyonunun yüksek tutulması

Çalışanların birbirleri ve müşteriler ile iletişim ve sosyal ilişkilerinin en üst düzeye çıkarılması Çalışanların yetkileri ve sorumluluk alanları genişletilerek üretkenliklerinin arttırılması

Kalıcı ve kazançlı müşteriler edinmek.

Başvuru Formu